PROJE HAKKINDA

Bağımsız Sanat Vakfı'nın T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığının desteği ile altı aylık bir zaman sürecinde gerçekleştireceği, "Selçuklu imgelerini Güncellemek" projesi, 6 Mayıs 2017 tarihinde teorik derslerle başladığı eğitim çalışmalarını, temmuz ayı sonunda Selçuklu eserlerinin bulunduğu bölgelere yapılan iki ayrı gezi ve sonrasında yapılacak pratik atölyelerle sürdürecektir. Ekim ayı sonunda tamamlanacak olan proje; sergi, sempozyum ve belgesel filmden oluşacak üç aşamalı bir etkinlikle sunulacaktır.

Medeniyeti oluşturan kültür unsurlarından biri olan sanat, nesne kavrayışını da beraberinde getirdiğinden her dönem bilim, siyaset, ekonomi ve inanç ile karşılıklı bir etkileşim içinde olmuş, doğduğu zamanın ve yerin ruhunu yansıtmıştır. Bu nedenle herhangi bir medeniyetin sanatı sadece duygu veya zevklerin yansıması değil,inanç ve düşünceleri dışlaştırarak somutlaştıran toplumun değerleri ile iç içe geçtiğinden medeniyetin hâlihazırdaki zihni içeriğini ve seviyesini de temsil eder.

Medeniyetin değerlerinin geleceğe taşınması onların artan tekrarıyla oluşturulan bir gelenek ile sağlanır. Türkiye’de moderniteye geçiş beraberinde bu gelenekten sert bir biçimde kopuşu getirmiştir. Geleneksiz toplumun ayakta kalması mümkün olmadığından yeni bir gelenek icat etme çabası içine girilmiş ancak bu; geçmişin reddi ve yeni yaşam biçimlerinin aranması şeklinde gelişmiştir. Fakat yakın geçmişimize baktığımızda icat edilmeye çalışılan bu arayış toplumun geniş kitleleri tarafından benimsenmeyip sadece belirli bir çevre tarafından sürdürülmeye çalışılmış sonuçta yeni bir gelenek oluşturamamıştır. Bu bağlamda medeniyet ufkumuzu yeniden yapılandırırken gelenek ile aramızda kopan bağların onarılması elzemdir. Bu bağlamda geçmişimizden bize miras bırakılmış kültürel varlıklarımız olan ve pratik veya sanat kaygısı taşıyan eserlerimiz bu vizyonu gerçekleştirmede en temel kaynaklarımızdandır.

Geçmiş medeniyetlerden bize miras kalmış maddi kültür varlıklarını araştırıp incelemek sadece sanatsal formların incelenmesi ile değil, toplumun bilim, siyaset, ekonomi ve inanç unsurlarının da içinde bulunduğu bütünsel bir bakışı gerektirmektedir. Aksi durumda halihazırda yapıldığı üzere içeriksiz bir biçimde salt formların taklidine yol açar. Bağımsız Sanat Vakfı olarak bu sürece katkıda bulunmak adına kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biri olan Anadolu Selçuklu medeniyeti seçilerek imge haritası çıkarılması dönemin fikri birikimleri ile beraber sanatının imge haritası çıkarılarak güncele taşınması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda projenin hedefleri:

  1. Gençlerin yaratıcılık duygularını ve özgür düşünceyi geliştirmek,
  2. Kültürel kimliğimizin oluşumunda en önemli mihenk taşlarından biri olan Selçuklu medeniyetinin kültürel ögelerini tanımalarını sağlamak,
  3. Selçuklu Medeniyetinde, geleceğin Türk Sanatına kaynak olabilecek kültürel varlıkların envanterini çıkartmak,
  4. Kültürel varlıkların analiz ve yorumunu yapmak
  5. Geleneksel sanat dallarında uğraş veren gençlerin kültürel imgeleri çağdaş forma dönüştürülmesini sağlamak,
  6. Çağdaş sanat dallarında uğraş veren gençlerin geçmişimize ait kültürel öğeleri ve imgeleri tanımalarını sağlamak,

ATÖLYELER

Seramik
Atölyesi

Resim ve 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi

Geometrik Şekil Tasarım Atölyesi

SEMPOZYUM

BASINDA BİZ

BİZE ULAŞIN

Adres: Ankara Caddesi Hobyar Mahallesi No:3 Eminönü/İstanbul
İletişim: 0536 390 0864 ~ 0212 511 1118